Symudol (9am-9pm, 7 diwrnod) : 07969 390369

Gyda'r Nos (hyd at 9 p.m.) : 01978 313789

Ebost : phil@philreesphotography.co.uk  

 

            Twitter Logo

 

 

Y Stiwdio :

Uned 3, Y Sgubor, Canolfan Grefft ac Adwerthu y Plasau, Eyton, Wrecsam, LL13 0SP 

 

 

Oriau agor arferol : Dydd Iau i ddydd Sul : 10.30 am i 4.30 pm

Apwyntiadau ar gael ar diwrnodau eraill i drafod priodasau neu sesiynau portreadau

 

 

Os hoffech drafod eich cynlluniau, neu weld mwy o ‘ngwaith, galwch draw i ‘ngweld yn y Plasau, y tu allan i Wrecsam rhwng Bangor is-y-coed a Johnstown (cymerwch y ffordd at Fangor Is-y-coed o ffordd osgoi Wrecsam).

 

Os ydych yn priodi, dyma’r lle perffaith i ddechrau cynllunio, gyda siop briodasau, gemydd, lle harddwch a thrin gwallt, a siopau bach i fam y briodferch hefyd ar y safle.

 

Os ydych yn teithio o bell, ffoniwch/e-bostio i gychwyn i wneud yn siŵr nad ydw i allan yn tynnu lluniau neu gyda chleient arall.

 

 

 

LogoIaithGwaithYn Cefnogi'r Cynllun Iaith Gwaith

Cysylltwch efo fi yn Gymraeg neu Saesneg

Contact me in Welsh or English

Cliciwch yma i weld y polisi sy’n egluro pa wybodaeth ry’n ni’n ei gadw amdanoch a pham : Polisi Preifatrwydd