Ffotograffiaeth Fasnachol Gogledd CymruFfotograffiaeth FasnacholFfotograffiaeth Fasnachol Gogledd Cymru

 

FFOTOGRAFFIAETH FASNACHOL 

 
Ffurfiwyd Ffotograffiaeth Phil Rees yn 2007. Cyn hynny, roeddwn mewn swydd reoli mewn gwasanaethau ariannol, ac y mae cleientiaid wedi dweud sut y mae hyn yn rhoi agwedd broffesiynol i’n gwaith, ac yn cael ei drin fel busnes.


Mae ffotograffiaeth fasnachol, ar gyfer corfforaethau a chyrff yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol yn rhan gynyddol arwyddocaol o’m gwaith; mae hefyd yn cynnwys ffotograffiaeth priodasau a phortreadau. 


Ymysg cleientiaid blaenorol, mae :

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Undeb Rygbi Cymru

Cynghrair Rygbi Cymru

Menter Iaith Maelor

Crimebeat

Buaswn yn falch o gymryd comisiynau ar hyd a lled gogledd Cymru neu Swydd Gaer. Am fwy o wybodaeth, neu i drafod eich gofynion, cliciwch ar "cysylltu" i ddod i gysylltiad.

 


CYRSIAU

Rwyf hefyd ar gael i arwain cyrsiau ar Ffotograffiaeth Ddigidol Sylfaenol, i grwpiau o weithwyr neu gleientiaid, yn ymdrin ag agweddau technegol sylfaenol ffotograffiaeth, syniadau am gyfansoddiad a thechneg, a golygu a thrin digidol sylfaenol. Bu cyrsiau blaenorol i Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych, Gwasanaeth Gyrfaoedd Gogledd-ddwyrain Cymru ac eraill yn boblogaidd iawn, gyda llawer yn mynychu.