Ffotograffiaeth  priodasau hwyliog a naturiol 

                                            ... gan ffotograffydd cyfeillgar ac agos-atoch

 

Eich diwrnod priodas chi yw hyn, diwrnod pwysicaf eich bywyd, siŵr o fod!  Felly rydych eisiau ffotograffiaeth anhygoel am bris rhesymol, ond fe allwn i feddwl eich bod hefyd eisiau proffesiynoldeb a gwasanaeth gwych, cyfeillgar?

 

Rwy’n cael y rhan fwyaf o’n harchebion gan gleientiaid blaenorol, sydd wrth eu bodd â’r delweddau a greais iddynt, a hefyd fy agwedd i - gwneud iddynt deimlo’n gartrefol, a gweithio’n gwrtais ac yn effeithiol. Dull dogfennol o dynnu lluniau sydd gen i yn bennaf, gan ddal popeth ar y pryd fel y mae’n digwydd, gan wneud dim ond cyfarwyddo pethau cyn lleied ag sydd modd. A nifer resymol o ffotograffau ffurfiol y byddaf i’n eu cymryd, fel na fyddaf yn torri ar fwynhad eich diwrnod.

 

Mae fy stiwdio yn y Plassey, ger Bangor-is-y-coed y tu allan i Wrecsam, yn ddelfrydol i mi allu mynd i briodasau a phartneriaethau sifil yn unman yng ngogledd Cymru, Swydd Gaer neu Swydd Amwythig, neu hyd yn oed ymhellach - ar y llyfrau ar hyn o bryd mae gen i briodasau yn Swydd Efrog, Wiltshire a Gwlad yr Haf!

 

Os ydych yn chwilio am ffotograffydd priodasau fydd yn gadael i chi ymlacio a mwynhau eich diwrnod, a chael delweddau hyfryd i’w trysori, cofiwch gysylltu – mi fuaswn wrth fy modd yn clywed gennych.
  

Medrwch weld manylion am fy mhecynnau ffotograffiaeth priodas yma : Pecynnau

Am fy ngwaith mwyaf diweddar, cymerwch gip ar y Blog

Neu i weld a fydd eich dyddiad yn gyfleus i mi, rhowch alwad ar  07969 390369, neu yrru gair at [email protected]